Vers

Categoria: Estilística literària
Vist: 13680

El vers és una unitat poètica de vegades sotmesa a mesura. Els versos s'escriuen en una sola línia, és important no ajuntar-les a l'hora de copiar un poema. Les característiques d'un vers són sovint el ritme, la rima i la utilització de mots i de recursos literaris.

 

El ritme d'un poema el determinen els signes de puntuació i el nombre de síl·labes que té cada vers. En català la manera de comptar el nombre de síl·labes d'un vers és el mateix que l'habitual, però només es compta fins l'última síl·laba tònica, igual que en d'altres llengües romàniques amb abundor de paraules agudes com el francès i l'occità. També el determina la disposició que tenen segons si són tòniques o àtones. Moltes vegades segueix un model que es va repetint a cada vers, tot això determina el ritme d'un poema.

 

La rima és la concordança total o parcial que hi ha entre els fonemes que segueixen a l'última lletra accentuada de dos versos.

 

Un grup de versos pot formar una estrofa.

 

 

Font: http://ca.wikipedia.org