Diftongació

Categoria: Estilística literària
Vist: 15121

Formació d'un diftong, bé per diferenciació d'una vocal o per simplificació d'un grup en hiat. En català hi hauria exemples del primer cas, si hom admet la teoria que [e] del llatí vulgar es convertí en [jé] en contacte amb iod abans d'assimilar-se (profectu > *profjeitu > *profieit > profit). 

 

Més clars són els exemples del segon cas (benedictu > beneït [beneít]; > beneit [benéit]; regîna > reïna [reíne] > reina [r?ine]).

 

 

Font: http://www.enciclopedia.cat