Estrofa

Categoria: Estilística literària
Vist: 15522

Estrofa

Grup de versos que constitueix un període rítmic i que adopta denominacions diverses, segons el nombre de versos que la integren i la combinació de llurs rimes. 

  

Estrofa sàfica

Fórmula estròfica constituïda per tres versos sàfics i un d' adònic. Emprada per Safo i els poetes hel·lenístics, fou adaptada amb gran fortuna al llatí (Horaci). Costa i Llobera, amb la seva Oda a Horaci, n'incorporà l'ús en la poesia catalana.

 

Estrofa alcaica  

Estrofa grega, atribuïda a Alceu i represa per Horaci, composta per dos versos alcaics, un dímetre iàmbic hipercatalèctic i un dactílicotrocaic. Modernament Tennyson, Carducci i, en la poesia catalana, Costa i Llobera, intentaren de donar-ne una d'equivalent, adaptant l'esquema clàssic, basat en la quantitat, a les possibilitats de la mètrica de les llengües modernes, basada en l'accent.  

 

 

Font: http://www.enciclopedia.cat