Hemistiqui

Categoria: Estilística literària
Vist: 17708

Hemistiqui és cada una de les parts que té un vers que tingui cesura, normalment la cesura la trobem en versos d'art major com el decasíl·lab o l'alexandrí, però també és possible trobar-lo en versos d'art menor. Si hi ha una cesura tindrem dos hemistiquis en un vers i si n'hi ha dues, com és el cas d'algun alexandrí, tindrem tres hemistiquis.

• Colguen les gents, / ab alegria festes (Ausiàs March, poema XIII) Cesura i hemistiquis en un vers decasíl·lab.

• No fuig de veure's / en l'ull de boira (Gabriel Ferrater, Lorelei) Cesura i hemistiquis en un octosíl·lab. 

Al decasíl·lab català clàssic cada hemistiqui tenia diferent metre, quatre síl·labes al primer i sis al segon. L'Alexandrí, de dotze síl·labes, presenta majoritàriament dos hemistiquis de sis. Pel recompte de síl·labes s'acaba a la que porta el darrer accent, tal com es compten en qualsevol vers. Alguns cops, els versos admeten dos hemistiquis de mesures iguals o distintes. També es poden incloure, dins l'estrofa, alguns versos d'un sol hemistiqui.

 

 

Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/Hemistiqui